BIJ BESTELLINGEN BOVEN DE €70 GRATIS VERZENDING! DAAR ONDER €5

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Il Mio Collection

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel alle offertes en overeenkomsten, als alle geleverde producten en diensten door Il Mio Collection.

 

Alle prijzen worden in Euro’s (€) inclusief omzetbelasting (BTW) en eventueel andere kortingen aangegeven.

 

Il Mio Collection is niet aansprakelijk voor de schade van een product nadat deze is gekocht. Natuurlijk kan er altijd contact worden opgenomen om een oplossing voor eventuele klachten te kunnen vinden.

 

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk door Il Mio Collection zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden dan alleen op het desbetreffende onderdeel waar deze op zijn gebaseerd.

 

 

 

 

 

Overeenkomst

 

De klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden, ook als deze mondeling of per e-mail tot stand is gekomen.

 

Il Mio Collection heeft het recht om bestellingen of opdracht zonder geldige reden niet te accepteren.

 

 

 

 

 

 

 

Levertijd

 

De leveringstermijnen die per product door Il Mio Collection zijn opgesteld, zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij ieder product van toepassing zijn.

 

Opgegeven termijnen kunnen nooit beschouwd worden als een fatale termijn. Indien er een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden optreedt, wat vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum enigszins verlaat.

 

Bij niet tijdige levering moet Il Mio Collection de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

 

Overschrijding van de leveringstermijn, opgelegd door Il Mio Collection, geeft de klant niet het recht op schadevergoeding.

 

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 10 werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e-mail of brief aan Il Mio Collection te sturen. Eventuele betaling worden in dat geval binnen 10 werkdagen na de schriftelijke melding aan de klant geretourneerd

 

Wijziging van de Overeenkomst

 

Indien blijkt dat de bestelling wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Il Mio Collection zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

 

Indien de wijziging of aanvulling van de bestelling leidt tot financiële consequenties, zal Il Mio Collection de klant hierover tevoren inlichten.

 

 

 

 

 

Afkoelingsperiode

 

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de overeenkomst (bestelling) bij Il Mio Collection te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
LET OP! De t shirten van il mio collection eigen merk worden per bestelling gemaakt en zijn dus custom made! 

Als de klant de overeenkomst (bestelling) wilt ontbinden, moet hij/zij dit via een e-mail of brief aan Il Mio Collection laten weten.

 

Na overleg met Il Mio Collection, dient de klant het product terug te sturen naar het vastgestelde retouradres. Dit dient te gebeuren in de orginele, niet beschadigde verpakking.

 

Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de klant het product/de producten wenst te behouden.

 

De kosten van de retournering zijn niet voor rekening van Il Mio Collection.

 

Zodra Il Mio Collection het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, zal Il Mio Collection het bedrag van het geretourneerde artikel binnen tien (10) werkdagen uitkeren in een shoptegoed via de klant zijn of haar email adres , exclusief verzendkosten van het retourneren naar Il Mio Collection. De verzend- en administratiekosten (€ 6,95) die bij de bestelling zijn betaald worden niet teruggestort, aangezien deze worden uitgevoerd ongeacht of het artikel geretourneerd wordt of niet.
LET OP!
Sale items kunnen niet retour worden geretourneerd! 

 

Il Mio Collection heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slecht een gedeelte van het betaalde bedrag te vergoeden in een cadeaubon, wanneer er het vermoeden is dat het product geopend of gebruikt is door de klant.

 

Indien een product wordt geretourneerd dat volgens Il Mio Collection schade heeft opgelopen die aan een handeling van de klant te wijten is, zal Il Mio Collection de klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mail. Il Mio Collection heeft het recht om een deel van het bedrag in te houden als compensatie van de waardevermindering van het product als gevolg van schade.

 

 

 

 

 

Kortingscodes en afgeprijsde items

 

Let op: bij het retour sturen van een zending in overleg met il mio collection zal ten alle tijden wanneer de retour zending is goed gekeurd een shoptegoed worden uitgeschreven aan de klant dit geld ook op artikelen gekocht met een kortingscode . items die zijn besteld met het gebruik van een kortingscode; items die zijn besteld met het gebruik van een cadeaubon. Deze items kunnen dus wel worden geretourneerd. Bij al deze items geldt echter dat je een kortingscode krijgt ter waarde van het  aankoopbedrag van de geretourneerde items. Deze kortingscode is een jaar lang geldig en je kunt er voor kiezen om deze eenmalig te besteden of steeds in delen. De kortingscode wordt dan automatisch ge-update.
SALE ITEMS KUNNEN ECHTER NIET WORDEN GERETOURNEERD! 

Op Il Mio Collection is het niet mogelijk af te rekenen met meerdere coupon-/kortingscodes. Indien de klant in het bezit is van meerdere codes moet er gekozen worden welke wordt gebruikt bij het afrekenen.

 

Kortingscodes kunnen in principe worden gebruikt op alle artikelen, inclusief items in de uitverkoop, tenzij er anders wordt aangegeven.

 

 

 

 

 

Betaling

 

De levering wordt enkel uitgevoerd nadat het bedrag van de bestelling is betaald.

 

Als de klant een factuur van Il Mio Collection niet binnen tien (10) werkdagen na de bestelling heeft betaald, wordt de bestelling automatisch door Il Mio Collection geannuleerd.

 

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Alle producten die aan de klant worden geleverd blijven eigendom van Il Mio Collection tot de volledige betaling van de bestelling is verricht.

 

In het geval dat Il Mio Collection de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij genoodzaakt het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen.

 

 

 

Klachttermijn

 

Klachten over de ontvangen producten dienen door de klant binnen acht (8) dagen na de ontdekking per e-mail of brief worden gemeld aan Il Mio Collection. Il Mio Collection zal dan zo spoedig mogelijk de klacht in behandeling nemen.